Spolek Sdružení válečných veteránů České republiky založili v roce 1992 příslušníci Československé samostatné protichemické jednotky, účastníci osvobozovací operace Pouštní štít a Pouštní bouře v Perském zálivu 1990-1991. Členy SVV ČR jsou váleční veteráni, vojáci v aktivní i mimo aktivní službu, muži i ženy, příslušníci československých jednotek (od r. 1993 českých nebo slovenských), účastníci zahraničních misí pod velením OSN, OBSE, NATO nebo EU. Sdružení válečných veteránů ČR je samostatná nestátní, nezisková organizace výhradně válečných veteránů a je členem Světové federace válečných veteránů se sídlem v Paříži.

Zahraničních misí AČR se od roku 1991 dosud zúčastnilo přibližně 19 000 vojáků. Z tohoto počtu je 1 500 členů SVV ČR, převážně vojáků v záloze.

Cílem sdružení je řešit pracovní, zdravotní a společenské otázky, které se týkají válečných veteránů.

SVV ČR spolupracuje se orgány státu, orgány Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR a orgány samosprávy na vytváření příznivého společenského klimatu k řešení problémů válečných veteránů i problémů, kterým čelí jednotliví členové organizace.

Hlavní úkoly a cíle organizace

 • Sociální a zdravotní podpora a pomoc,
 • Podpora zařazení novodobých válečných veteránů na trhu práce po odchodu do zálohy, tvorba pracovních příležitostí.
 • Zlepšení povědomí veřejnosti o významu zahraniční spolupráce a účasti našeho státu při mírových operacích OSN, OBSE, NATO a EU

Aktivity k dosažení cílů organizace

 • Jedním z hlavních cílů organizace je zlepšení péče a zájmu veřejnosti o novodobé válečné veterány. K tomu organizujeme a aktivně se účastníme různých setkání s představiteli státu, veřejné správy a samosprávy na všech úrovních, s pracovníky ministerstva obrany, ministerstva práce a sociálních věcí, krajských a  městských úřadů.
 • Využíváme možnosti medializace problematiky týkající se novodobých válečných veteránů, v tisku a veřejných sdělovacích prostředcích.
 • Organizujeme pietní akce k uctění památky vojáků padlých v zahraničních misích OSN, OBSE, NATO, EU, pořádáme společenská setkání novodobých veteránů s veřejností, organizujeme sportovní a další akce.

Podpora českých válečných veteránů a jejich rodin

Chrání naši bezpečnost a hodnoty. Slouží v misích po celém světě. Nyní si zaslouží naši úctu a pomoc!

Sdružení SVV ČR působí ve všech regionech ČR. V rámci péče o seniorské veterány využíváme terénní pracovníky, převážně novodobé veterány, kteří mají profesně blízko ke svým kolegům.

DÍKY VAŠI POMOCI PODPORUJEME VÁLEČNÉ VETERÁNY V OBLASTECH:

 • Pracovně právní – po odchodu do zálohy se veteráni potýkají s největším problémem. Přes své odborné znalosti a bohaté zkušenosti z misí nemohou najít pracovní uplatnění v civilní sféře. V důsledku toho nemohou zabezpečit své potřeby a potřeby svých rodin. Mezi naše partnery patří pracovní agentury, které pomáhají vyhledávat stabilní zaměstnání a které v případě potřeby zajišťují rekvalifikační kurzy pro veterány.
 • Sociálně právní – při dlouhodobé nezaměstnanosti dochází k zadlužování. Veteráni se dostávají do finanční pasti. Pomáháme jim pomocí našich právních a finančních poradců řešit jejich tíživou situaci.
 • Zdravotní péče – spolupráce s nemocnicemi a lázeňskými zařízeními nám dovoluje zajistit odborné vyšetření a lékařskou péči na území celé České republiky. Lázeňská a rekreační péče je součástí benefitů pro válečné veterány. Ve všech krajích je veteránům k dispozici psychologické poradenství a psychiatrická péče.
 • Rodiny a děti padlých vojáků – individuálně dle konkrétních potřeb pomáháme rodinám a dětem padlých vojáků.
 • Pořádáme pietní, kulturní a sportovní akce. Snažíme se zlepšovat mediální obraz Armády ČR.

Velmi oceňujeme pozitivní vazbu jak veřejnosti, tak odborníků z řad vlády a armády ČR.

Předseda a výkonný výbor SVV ČR

FunkceTitul, jméno, příjmení
Předseda:MUDr. Pavel Budinský
1.místopředsedaIng. Ladislav Sornas
2.místopředsedaPaedDr. Josef Pokorný
Člen výkonného výboru:Ing. Oldřich Lacina
Člen výkonného výboru:Ing. Karel Krátký
Člen výkonného výboru:Ing. Rastislav Cimerman
Člen výkonného výboru:Ing. Josef Prokš

Předsedové krajských organizací SVV ČR

Název KOTitul, jméno, příjmení
KO hl. města PrahyIng. Rastislav Cimerman
Středočeská KOIng. Karel Hrůza
Jihočeská KOIng. Vojtěch Plesník
Plzeňská KOPavel Kalina
Karlovarská KOIng. Vojtěch Seidl
Ústecká KOIng. Karel Štěpanovský
Liberecká KOIng. Karel Krátký
Královéhradecká KOIng. Pavel Veverka
Pardubická KOIng. Alfons Tomášek
KO VysočinaIng. Jan Frenc
Jihomoravská KOIng. Ivo Musil
Olomoucká KOplk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.
Moravskoslezská KOTomáš Gergišák
Zlínská KOMgr. Milan Antoš

Rozhodčí komise

Na Sněmu SVV ČR v roce 2017 v Praze byla zvolena Rozhodčí komise ve složení:

FunkceTitul, jméno, příjmení
PředsedaIng. Ivan Maurery
členIng. Josef Sobota
členneobsazeno
Online přihlášku vyplňte a odešlete ZDE

Přihláška za člena

Členem SVV ČR může být pouze válečný veterán, který se zúčastnil zahraniční mise naší armády.
Žadatel podá přihlášku a zašle fotografii. Korespondence probíhá elektronickou poštou.
Přihláška je zpracována do týdne. Žadateli se ozveme telefonicky a dořešíme další kroky.
Oznámíme členské číslo, žadatel uhradí členský příspěvek a poté vytvoříme průkaz člena. Průkaz bývá zpravidla zaslán poštou anebo je předán osobně.

Online přihlášku vyplňte a odešlete ZDE

Členské příspěvky

Jednou ze základních povinnosti člena je uhradit členský příspěvek každoročně do konce března.

Výše příspěvku: 300,- Kč ročně
Číslo účtu: 1815627001/5500
Variabilní symbol: číslo členského průkazu SVV ČR, (pokud nevíš – neudávej nic, já si to najdu)
Specifický symbol: číslo kraje, kde jsi registrován ( viz tabulka) (pokud nevíš – napiš 050)
Konstantní symbol: rok, za který platíš – udávat nemusíš, obzvláště máš-li zřízen trvalý příkaz

Přidělení Specifických symbolů krajům

 

P.č.

 

Název účetní jednotky

Specifický symbol Variabilní symbol
1 Hlavní město Praha 001 Členské číslo
2 Středočeský kraj 002
3 Jihočeský kraj 003
4 Plzeňský kraj 004
5 Karlovarský kraj 005
6 Ústecký kraj 006
7 Liberecký kraj 007
8 Královéhradecký kraj 008
9 Pardubický kraj 009
10 Kraj Vysočina 010
11 Jihomoravský kraj 011
12 Olomoucký kraj 012
13 Zlínský kraj 013
14 Moravskoslezský kraj 014
15 CENTRUM 050
16 Nový člen 051 Tel. číslo
Variabilní symbol musí být celé kladné číslo s nejvýše deseti znaky
Specifický symbol musí být celé kladné číslo.