Home2022-12-23T14:06:29+01:00

Sdružení válečných veteránů ČR

Nasazují své životy na zahraničních misích. Našim cílem je poskytnout jim a jejich rodinám sociální a zdravotní pomoc po jejich návratu domů.

Hlavní úkoly a cíle Sdružení válečných veteránů České republiky

  • Sociální a zdravotní podpora a pomoc válečným veteránům a jejich rodinám
  • Podpora zařazení novodobých válečných veteránů na trhu práce po odchodu do zálohy, tvorba pracovních příležitostí
  • Zlepšení povědomí veřejnosti o významu zahraniční spolupráce a účasti našeho státu při mírových operacích OSN, OBSE, NATO a EU

Co je u nás nového?

Kontakt

SVV ČR
P. O. Box 8
252 28, Černošice

Členské příspěvky

Výše příspěvku: 300,- Kč ročně
Číslo účtu: 1815627001/5500
Variab. symbol – členské číslo
Specifický symbol: číslo kraje, kde jsi registrován ( viz tabulka) (pokud nevíš – napiš 050)
Konstantní symbol: rok, za který platíš

Přejít nahoru