Projekt je určen osamělým rodičům (veteránům, partnerům či manželům veteránů) samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let.  Podporuje matky či otce, kteří se úmrtím partnera (válečného veterána) dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku. Vyjímečně lze poskytnout příspěvek krátkodobý až střednědobý. Maximální délka pomoci je 12 měsíců. V případě krizové situace a po schválení je možné příspěvek vyplácet dle potřeby opakovaně.

  • Náklady na bydlení (nájemné, energie)
  • Náklady na oblečení a základní životní potřeby
  • Náklady na školní aktivity dětí na základní škole a na školní aktivity dětí do 15ti let studujících na víceletých gymnáziích
  • Náklady na mimoškolní aktivity dětí v případě, že daná aktivita zásadním způsobem přispěje k sociálnímu začlenění dítěte
  • Náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte
  • Náklady na asistenční a odlehčovací služby
  • Náklady na vzdělávání/rekvalifikaci, v případě, že se jedná o vzdělání nutné k získání zaměstnání matky

Žádost o dar

na tomto místě máte možnost zažádat o dar.