Projekt je určen osamělým rodičům (veteránům, partnerům či manželům veteránů) samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, členy SVV ČR – invalidy, starobní důchodce.  Podporuje matky či otce, kteří se úmrtím partnera (válečného veterána) dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem je podpořit osamělé rodiče v nouzi, členy SVV ČR – invalidy, starobní důchodce a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku. Vyjímečně lze poskytnout příspěvek krátkodobý až střednědobý. Maximální délka pomoci je 12 měsíců. V případě krizové situace a po schválení je možné příspěvek vyplácet dle potřeby opakovaně.

  • Náklady na bydlení (nájemné, energie)
  • Náklady na oblečení a základní životní potřeby
  • Náklady na školní aktivity dětí na základní škole a na školní aktivity dětí do 15ti let studujících na víceletých gymnáziích
  • Náklady na mimoškolní aktivity dětí v případě, že daná aktivita zásadním způsobem přispěje k sociálnímu začlenění dítěte
  • Náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci
  • Náklady na asistenční a odlehčovací služby
  • Náklady na vzdělávání/rekvalifikaci, v případě, že se jedná o vzdělání nutné k získání zaměstnání

Žádost o dar

na tomto místě máte možnost zažádat o dar.