Sdružení válečných veteránů – Kraj Olomoucký

Předseda organizace:       plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

kontaktní e-mail:     [email protected]

Krajská organizace Sdružení válečných veteránů je podporována Olomouckým krajem.

Z činnosti krajské organizace SVV ČR Olomouckého kraje za rok 2019:

 1. Výbor krajské organizace zažádal vedení Olomouckého kraje o dotaci na podporu činnosti organizace, kterou obdržel ve výši 20000,- Kč.
 2. V měsíci únor 2019 KO SVV OlK spolu s ČSOL, organizací Olomouc 2 uspořádali 1. ples válečných veteránů ve spolupráci s Velitelstvím 7.mb. Plesu pod záštitou pana hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka se zúčastnilo přes 100 hostů. Na plese byl předán dar brigádní generálce Mgr. Lence Šmerdové do Vojenského fondu solidarity ve výši 5 000,-Kč.
 3. V měsíci dubnu se zúčastnili delegáti K0 SVV ČR OlK  na Sněmu sdružení válečných veteránů ČR v Praze.
 4. V měsíci květnu 2019 KO SVV OlK organizovala setkání u hrobu novodobého válečného veterána por. i.m. Roberta Vyroubala, který padl dne 31. 5. 2011 v provincii Wardak v rámci operace ISAF. Uctění památky včetně neformálního posezení se zúčastnili plk. gšt. Ing. Jan Zezula Ph.D., mjr. Ing. Roman Ondroušek spolu s rodinnými příslušníky a dalšími veterány.
 5. V měsíci listopadu 2019 byl uspořádán 2. ročník setkání válečných veteránů, jejich rodinných příslušníků a příznivců válečných veteránů na bowlingovém turnaji v BEST sportcentru v Olomouci.
 6. V měsíci listopadu zorganizoval Výbor KO SVV ČR Olomouckého kraje výjezdní zasedání Republikového vedení Sdružení válečných veteránů ČR.
 7. 11. 2019 se členové KO SVV ČR OlK zúčastnili shromáždění ke Dni válečných veteránů pořádaného hejtmanem Olomouckého kraje panem Ladislavem Okleštěkem v prostorách VN Olomouc.
 8. 18. 12. 2019 proběhla Výroční členská schůze organizace. Usnesení a plán práce je přiloženo.

Plán práce na rok 2020:

 1. Ples velitele 7.mb, Sdružení válečných veteránů Olomouckého kraje a Československé obce legionářské Olomouc 2……….. 31. leden 2020
 2. Účast na akcích k 75. výročí osvobození Československa v místě služebního zařazení, nebo v místě bydliště v roce 2020, termín:…………………………………………………………………. 8. květen 2020
 3. Setkání u hrobu válečného veterána por. i.m Roberta Vyroubala na hřbitově v Bouzově……………………………………………… květen 2020
 4. Účast na akcích ke Dni válečných veteránů v roce 2020 v místě služební působnosti a v místě bydliště…………………………… listopad 2020, Položení věnců u příležitosti dne válečných veteránů na hrobech v Jeseníku, Bouzově, Olomouci……………………………… 11. listopad 2020
 5. Setkání válečných veteránů Olomouckého kraje, jejich rodinných příslušníků a jejich příznivců při 3. bowlingovém turnaji, termín:………………………………………………………………… 21. listopad 2020
 6. Výroční členská schůze KO SVV OlK, termín:………………………………………………………………… 16. prosinec 2020
 7. Společný ples 7.mb, SVV ČR OlK, ČSoL Olomouc 2. (únor – březen 2021)
 8.  

Zpracoval :  Ing. Štěpánek