Cílem projektu je nalézt civilní zaměstnání bývalým vojákům – válečným veteránům.

Projekt od roku 2013 již není spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, neboť váleční veteráni po propuštění do civilu již nejsou dle rozhodnutí úředníků nijak znevýhodněni na trhu práce.

Projekt je financován SVV ČR a podporují ho soukromé firmy, jejichž seznam naleznete na www.svvcr.cz.

Projekt je určen všem válečným veteránům, členům SVV ČR, kteří jsou propouštěni z armády do civilu. Válečným veteránům, kteří důsledkem zranění nebo náročnou službou mají sníženou zdravotní klasifikaci. Je určen také válečným veteránům, kteří již propuštěni z armády byli a potýkají se s problémy při hledání civilního zaměstnání. Projekt je určen válečným veteránům, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností z důvodu plánovaného propouštění nebo zániku firmy.

Projekt není určen těm válečným veteránům, kteří jen předstírají, že chtějí pracovat. Není určen spekulantům, lenochům a těm, kteří se cítí ukřivděni tím, že je už v armádě nechtějí.

V rámci projektu najdeme vhodnou agenturu práce, pomůžeme zpracovat potřebné dokumenty a doklady s cílem nalézt odpovídající pracovní pozici a trvalý pracovní poměr se seriozním zaměstnavatelem. Nezaměstnaní váleční veteráni neplatí žádné poplatky.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí budeme publikovat vždy na této stránce: https://www.svvcr.cz/projekty/hleda-se/.