Je určen pro válečné veterány, kteří již neslouží v armádě a nejsou v důchodu.

  • v rekreačních zařízeních je součástí pobytu ozdravný program (bazén, masáže, sport).
  • v lázeňských zařízeních jsou součástí pobytu léčebné procedury.

Cena pobytu: Válečný veterán si hradí stravu (plnou penze nebo polopenze) a ubytování. Ministerstvo obrany hradí ozdravný program (léčebné procedury).
Délka pobytu: Pobyt lze poskytnout 1 x za 3 roky v délce 6 nebo 13 nocí. Vyžaduje-li to zdravotní stav, lze na základě doporučení primáře oddělení nemocí z povolání vojenského zdravotnického zařízení poskytnout pobyt častěji. Pobytu se mohou zúčastnit rodinní příslušníci.