V Krajské organizaci Sdružení válečných veteránů ČR si uvědomují důležitost připomínat si významné události a osobnosti. Předseda krajské organizace Kraje Vysočina plk. v.v. Ing. Jan Frenc v působnosti své organizace na tyto tradice důsledně dbá, tak aby jak na historické události, tak i osobnosti v kraji se nezapomnělo a jejich hrdinské činy byly připomínány i pro budoucí generace. Příkladem takovýchto aktivit v poslední době je plánované odhalení pamětní desky Bohuslavovi a Zdeňkovi Skořepovi (viz publikovaný článek na webu https://www.svvcr.cz/odhaleni-pametni-desky-dvema-jihlavskym-rodakum/) a nově rovněž příprava obnovy pamětní desky nadporučíka letectva Jindřicha Kartůska, viz článek z Jihlavských listů v příloze.