Organizace Sdružení válečných veteránů ČR kraje Vysočina plánuje odhalit pamětní desku dvěma jihlavským rodákům, kteří zahynuli v boji proti německým okupantům v období 2. sv. války. Bohuslav a Zdeněk Skořepa, oběti fašistického režimu, žili v Jihlavě v Malátově ulici, domě č. 7.

Slavnostní odhalení pamětní desky bylo plánováno na Den válečných veteránů 11. 11. 2020. Opatření proti pandemii slavnostní akt odsunula na neurčito…
Novodobí váleční veteráni plánují vybudovat a slavnostně odhalit pamětní desky dalších čtyřech popravených hrdinů, občanů Jihlavy, z období 2. sv. války.

„Každý rok na Den válečných veteránů bychom chtěli odhalit pamětní desku vždy jednomu z nich,“ zdůraznil plk. v zál. Ing. Jan Frenc, předseda krajské organizace.

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek32236-na-dome-v-malatove-ulici-instaluji-pametni-desku-dvema-odbojarum.html?komentare=vse