Rovněž v letošním roce proběhl pietní akt věnovaný památce amerických letců zcela netradičně. Trvající proticovidová opatření neumožňovala provedení akce v tradičním formátu. Tentokrát proběhla akce na tři etapy. V neděli 25. dubna přesně v den 76. výročí od tragické události se na místě mnoho nedělo. Dostavila se trojice vojenských veteránů, kteří na podnět obce, zametli a uklidili prostor památníku. Následně byla položena kytice a zapálena svíčka na vzpomínku padlé šestice amerických letců a čtveřice popravených spojeneckých vojáků. K uložení prvních věnců z rukou organizací a spolků došlo následného dne v pondělí 26. dubna. Svojí vzpomínku a kytice věnovali zástupci Československé obce legionářské, Český svaz letectví letci – Plzeň a zástupce muzea Patton Memorial Plzeň. Téhož dne s časovým odstupem uložili slavnostně věnce zástupci Sdružení válečných veteránů plzeňského kraje a Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga.

Třetí část pietního aktu se konala v úterý 27. dubna, kdy byl položen věnec zástupci obce paní starostkou Blankou Kantovou a místostarostou panem Michalem Hausnerem. Jejich příkladu následoval zástupce americké ambasády pan Benjamin Fehrman a primátor města Plzně pan Martin Baxa. Při jeho uložení věnce došlo k vypuštění dvojice poslů míru v podobě bílých holubů. O toto zpestření s postarali litičtí chovatelé. Následovalo uložení věnce náměstkem pro oblast kultury a památkové péče Markem Ženíškem. Přidali se zástupci Armády České republiky a představitele Klubu 3. Armády Plzeň a Military Car Club Plzeň. Posledně jmenovaná organizace doprovodila akci historickou technikou. Následoval krátký neoficiální projev primátora Plzně a starostky Litic. S odstupem času projevili příbuzní letců (Anne Mazer – dcera bočního střelce Harry Mazera a Jim Heustes – bratranec palubního technika Josepha Heustesse) velkou vděčnost za vzpomínku, kterou věnovali mnozí v Liticích památce jejich příbuzným.

Z historie

Přípravy k budování pomníku začaly na podzim 1945. Památník je dílem sochaře Josefa Nechutného.  Byl slavnostně odhalen dne 6. července 1946. Byl věnován památce amerických letců, kteří v katastru obce Litice zahynuli při náletu na letiště Plzeň Bory dne 25.4.1945.

Jednalo se o osádku letadla B-17 od 602th BS, 398th BG, 8. letecké armády USA. Z osádky zahynulo 5 letců, šestý byl popraven německými vojáky. Dva letci přežili válku v zajetí.  4.5.1945 byla nedaleko obce zastřelena další čtveřice mužů, která nebyla doposud identifikována. Tyto přesné informace ovšem v době budování pomníku známi nebyly. Obec byla v Sudetech, mnoho Čechů zde na konci války nežilo. V době silných protiněmeckých nálad bylo snadné uvěřit, že z osádky nikdo nepřežil. 8 letců + 4 popravení. Tak vznikla legenda o 12 ubitých letcích. Pravdivá není, což v knize uvádím na pravou míru.

Pomník měl po válce pohnuté osudy. V roce 1960 byla pamětní deska na pomníku vyměněna za jinou věnována bojovníkům proti fašismu s citátem Julia Fučíka. V roce 1978 byl pomník přesunut na méně exponované místo v obci, kde je doposud. V roce 1990 byla na pomník vrácena kopie původní desky.

zdroj: kronika obce k letošní akci u památníku.

Autor:  Marek Žatkovič

Popisky k fotografiím (zleva doprava):

  1.  foto: Celkový pohled na památník s položenými kyticemi.
  2. foto: Detail pamětní desky.
  3. foto: Členové Sdružení válečných veteránů České republiky nesou kytici. Na fotografii zleva doprava  Mjr. Miroslav Charvát, Čet. Tomáš Marek, Rtn. Pavel Kalina.
  4. foto: Kladení věnce.
  5. foto: Kladení věnce.
  6. foto: Deska se jmény zahynulých pilotů

Pietní Akt Litice 26. 4. 2021

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar