V loňském roce byla u příležitosti 75. výročí od konce 2. světové války vydána publikace mapující dějiny obce Litice (Plzeň-Litice) v letech 1938-1946. Na 140 stranách čtenář najde informace o dění v obci, která byla včleněna do Sudet. Součástí jsou informace o obyvatelích obce – těch, kteří se účastnili odboje i těch, kteří bojovali ve Wehrmachtu. Cca.20% knihy tvoří detailní rozbor incidentu sestřelení amerického bombardéru B-17 při náletu na Plzeň z 25.4.1945. Kniha obsahuje 160 fotografií, z velké části doposud nepublikovaných. Rovněž se do stran knihy podařilo vtěsnat 8 unikátních historických dokumentů z dané doby. Vyšla nákladem 200 výtisků, které financovala obec. V letošním roce proběhl další dotisk publikace.

Marek Žatkovič, autor knihy