Načítám Akce

Program:
a) Příprava zasedání RV
b) Projednání stavu připravenosti Sněmu SVV ČR
c) Vyhodnocení zaslaných zpráv z členských schůzí KO SVV ČR
d) Projednání zprávy o činnosti Rozhodčí komise SVV ČR pro Sněm SVV ČR
e) Schválení Zprávy o činnosti SVV ČR pro Sněm SVV ČR v roce 2021

Zasedání Výkonného výboru a Republikového výboru v roce 2019 – 2021