Načítám Akce

Program:

a) Konat souběžně se 4. jednáním VV SVV ČR
b) Projednání podnětů na změny v orgánech SVV ČR (návrhy)
c) Podněty ke změnám ve Stanovách a OJŘ, Směrnici o hospodaření a udělování odměn
d) Příprava Sněmu 2021
e) Projednání stavu hospodaření v KO a v SVV ČR

Zasedání Výkonného výboru a Republikového výboru v roce 2019 – 2021