Ve dnech 5. -7. června se uskutečnilo „Výroční setkání našich členů-veteránů, jejich rodinných příslušníků a přátel“ v zařízení VOLAREZy VZ Měřín. Setkání bylo ohroženo opatřeními proti šíření pandemie. K naší velké radosti došlo, v pravý okamžik, k uvolnění restrikcí a akce se mohla uskutečnit.

Skvělých možností k pobytu ve VZ Měřín využilo padesát dva našich členů a rodinných příslušníků. Vynikající atmosféru setkání trochu zkazila nepřízeň počasí a tak plánované venkovní aktivity nebyly z části realizovány. Vzhledem k výbornému zázemí jsme je nahradili bazénem, bowlingem, masážemi, sportem a dalšími procedurami wellness.

Za hladký průběh celého setkání patří dík zaměstnancům VZ Měřín. Akci skvěle naplánoval a řídil Mgr.Marcel Frolík – díky