28. listopadu ve 21:00 hod. sledujte pořad o válečných veteránech.

Historie.cs věnovaná proměnám postavení válečných veteránů s důrazem na období 1990-2020. Historička Marie Koldinská, která byla autorkou scénáře, pořad současně i moderovala. Jako hosté byli pozváni váleční veteráni Ivo Musil, předseda Jihomoravské krajské organizace SVV ČR, Tomáš Sláma a Martin Foltýn. Lidé s odlišnou životní zkušeností, které spojuje služba národu v uniformě za hranicemi vlasti. Vojenský profesionál, úspěšný podnikatel a policista, kterého nepřízeň osudu přivedla až za vězeňské mříže. Diskuse byla natočena v nádherných barokních prostorech Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko u Olomouce.

Pokud půjde vše podle plánu, bude se pořad vysílat 28. listopadu 2020 ve 21 hodin.