Ve dnech 12. – 14. 6. 2020 se uskutečnilo 5. setkání příslušníků 6. mechanizovaného praporu AČR – mise SFOR 1997. Setkání se již tradičně uskutečnilo na ranči Oldy Huška U věčných lovišť v Litobratřicích v Jihomoravském kraji.

Setkání zahájil pplk. v.v. Pavel Jiráček, který v roce 1997 velel 6. mechanizovanému praporu SFOR v Bosně a Hercegovině. V úvodu Ing. Ladislav Sornas, 1. místopředseda Sdružení válečných veteránů ČR informoval o činnosti SVV ČR a Ing. Miroslav Vyšata, člen KO Vysočina seznámil bývalé vojáky s možností čerpání benefitů pro válečné veterány.

V sobotu 13. 6. navštívil setkání válečných veteránů starosta města Znojma Jan Grois MBA. Starosta města ocenil organizátory setkání a účastníkům předal pamětní listy. Předseda SVV ČR udělil aktivním válečným veteránům – organizátorům akce Oldřichu Huškovi, Martinu Libischerovi a Romanu Hamrlovi Bronzový kříž SVV ĆR, který jim jménem předsedy předal 1.místopředseda SVV ČR spolu se starostou města Znojma Janem Groisem.

Průběh setkání se nesl v převážně neformálním duchu, peklo se sele a samozřejmě Olda Hušek zapojil i svou harmoniku. Celkem setkání navštívilo 35 Válečných veteránů. Velké poděkování patří Oldovi Huškovi a jeho rodině za vytvoření zázemí a příjemné atmosféry setkání. V roce 2021 uspořádáme 6. setkání začátkem měsíce června. O přesném termínu Vás budeme včas informovat na webu www.svvcr.cz .

Fotoalbum ze setkání:

2020 LITOBRATŘICE

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar