Dne 5.11.2020 byla uzavřena sponzorská smlouva mezi firmou Kyzour Speciální Vzduchotechnika a Sdružením válečných veteránů ČR. Jednatel společnosti pan Jaroslav Kyzour, který je vojákem v záloze, je znalcem vojenské historie a podporuje zasazení ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích. Sponzorský dar poskytl účelově na podporu aktivit Krajské organizace SVV ČR Jihomoravského kraje. Dar byl symbolicky předán v prostorách zodolněného pracoviště Krizového štábu jedné z městských částí města Brna, které společnost po technické stránce zabezpečuje.

Na fotografii jednatel společnosti Jaroslav Kyzour a předseda KO SVV ČR JMK Ivo Musil.