KO SVV ČR kraje Vysočina zorganizovala  ve dnech 2.- 6.července „Výroční setkaní válečných veteránů, jejich rodinných příslušníků a přátel“ ve vojenské zotavovně Měřín. Část našich členů využila možnosti prodloužení pobytu o dva dny státního svátku až do 6.července. Velmi oblíbené akce se zúčastnilo celkem 63 našich členů a rodinných příslušníků.

V rámci setkání se uskutečnil tradiční turnaj v pétanque, ve kterém zvítězili Jarda Novotný s Jiřinou Švábirtovou. Poměrně příjemného počasí využili účastníci setkání ke koupání, výletům po okolí a dalším sportovním aktivitám.

Letošní pobyt ve VZ Měřín se vydařil nejen díky počasí, ale také díky profesionalitě a vstřícnosti zaměstnanců VZ Měřín.