Zástupci Sdružení válečných veteránů České republiky přijali pozvání J.E. Martiny Mlinarević, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny a 23.11.2020 navštívili budovu ambasády v Praze.

Sešli jsme se s J.E. Martinou Mlinarević při příležitosti 25. výročí přijetí Daytonské dohody, která ukončila hlavní boje mezi znepřátelenými stranami v období občanské války a současně u příležitosti státního svátku Bosny a Hercegoviny, který připadne na 25.listopad.

Seznámili jsme hostitelku s programem a cíli SVV ČR. Velmi živě reagovala na projekt, v jehož rámci s partnery nakoupíme vánoční dárky dětem našich kolegů, kteří zahynuli v mezinárodních misích.

Paní velvyslankyně chtěla slyšet naše osobní vzpomínky na dobu, kdy jsme sloužili na Balkáně. Ptala se na vojáky, kteří v misi padli, chtěla znát naše pocity ze spolupráce s obyčejnými lidmi Bosny a Hercegoviny.

V závěru nás velmi mile překvapila upřímným poděkováním všem našim vojákům, kteří sloužili v rámci mnohonárodních sil a usilovali o nastolení míru v její zemi….

Podání ruky na půdě velvyslanectví je jednoznačným závazkem naší další spolupráce.

pplk. Ing. Ladislav Sornas
pplk. Mgr. Petr Hanousek
mjr. Ing. Mgr. Miroslav Charvát
rtn. Martin Libischer

Veleposlanik-Ambasador | Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu (bhembassy.cz)

(11) Martina Mlinarević Sopta | Facebook