Spolek Sdružení válečných veteránů České republiky založili v roce 1993 příslušníci Československé samostatné protichemické jednotky, účastníci osvobozovací operace Pouštní štít a Pouštní bouře v Perském zálivu 1990-1991.
Členy SVV ČR jsou váleční veteráni, vojáci v aktivní i mimo aktivní službu, muži i ženy, příslušníci československých jednotek (od r. 1993 českých nebo slovenských), účastníci zahraničních misí pod velením OSN, OBSE, NATO nebo EU.
Zahraničních misí AČR se od roku 1991 dosud zúčastnilo přibližně 19 000 vojáků. Z tohoto počtu je
1 500 členy SVV ČR, převážně vojáci v záloze

Hlavní úkoly a cíle organizace

  • Sociální a zdravotní podpora a pomoc,
  • Podpora zařazení novodobých válečných veteránů na trhu práce po odchodu do zálohy, tvorba pracovních příležitostí.
  • Zlepšení povědomí veřejnosti o významu zahraniční spolupráce a účasti našeho státu při mírových operacích OSN, OBSE, NATO a EU

Aktivity k dosažení cílů organizace

  • Jedním z hlavních cílů organizace je zlepšení péče a zájmu veřejnosti o novodobé válečné veterány. K tomu organizujeme a aktivně se účastníme různých setkání s představiteli státu, veřejné správy a samosprávy na všech úrovních, s pracovníky ministerstva obrany, ministerstva práce a sociálních věcí, krajských a  městských úřadů.
  • Využíváme možnosti medializace problematiky týkající se novodobých válečných veteránů, v tisku a veřejných sdělovacích prostředcích.
  • Organizujeme pietní akce k uctění památky vojáků padlých v zahraničních misích OSN, OBSE, NATO, EU, pořádáme společenská setkání novodobých veteránů s veřejností, organizujeme sportovní a další akce.

V Praze dne 11.7.2019

Ing. Ladislav Sornas
1.místopředseda SVV ČR