Váleční veteráni a političtí vězni od 1.1. 2020 využívají zdarma městskou hromadnou dopravu a regionální autobusové linky v celém Moravskoslezském kraji.

Je to jeden ze způsobů ocenění jejich společenského významu. O tuto výhodu pro válečné veterány Moravskoslezského kraje se zasadil náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Jakub Unucka, MBA. Spolu s náměstkem hejtmana pro oblast sociální Jiřím Navrátilem, MBA.

„Moravskoslezský kraj je příkladem pro ostatní kraje České republiky ve starostlivosti o své občany, kteří plní a plnili náročné úkoly v rizikových válečných zónách po celém světě. Proto děkujeme představitelům vedení našeho kraje za respekt a vstřícnost,“ uzavřel předseda krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR kapitán v záloze, Tomáš Gergišák.

Předsednictvo SVV ČR srdečně děkuje vedení Moravskoslezského kraje, jmenovitě hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc. náměstkovi pro dopravu a chytrý region  Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA a náměstkovi pro oblast sociální Jířímu Navrátilovi, MBA.  Moravskoslezský kraj je opravdu chytrý region….

Článek o dopravě zdarma pro válečné veterány a politické vězně: https://www.msk.cz/cz/doprava/vojensti-veterani-a-politicti-vezni-maji-v-moravskoslezskem-kraji-dopravu-zdarma-144182/