Plukovník Oldřich Spálenka, válečný veterán, 

zemřel po delší těžké nemoci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze dne 19. listopadu 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením ve spojitosti s pandemií Covid 19 se rodina rozhodla pietně uložit urnu s ostatky zemřelého dne 13.4.2021 v 12.45 hod. na hřbitově v Nebušicích.

Pietní akt proběhne s vojenskými poctami.

Plk. Oldřich Spálenka sloužil v zahraničních misích jako vojenský pozorovatel. Patřil k důstojníkům, kteří stáli u zrodu Oddělení mírových sil a Sekce zahraničních vztahů Generálního štábu. Podílel se na vyslání Československého protichemického praporu do Saúdské Arábie v roce 1990 a Československého praporu UNPROFOR do bývalé Jugoslávie v roce 1992.

Parte plk. Oldřicha Spálenky

Čest jeho památce!       R.I.P.