V sobotu dne 16.listopadu 2019 proběhla na KVV v Jihlavě druhá schůze naší krajské organizace v tomto roce. Na kamarádském a přátelském setkání se nás dostavilo 41 členů z padesáti osmi aktivních válečných veteránů našeho kraje. Ostatní se řádně omluvili. Velmi příjemným zjištěním je to, že se nám vrací členové, o kterých jsme dlouho „nic nevěděli“.

Na schůzi jsme projednali a schválili „Vyhodnocení roku 2019“, „Zprávu o hospodaření“, „Vyhodnocení Akce Bedřichov 2019“ a „VI.ročníku střeleckého memoriálu Petera Ovečky“. Rovněž jsme schválili žádost dalšího válečného veterána o vstup do naší krajské organizace a jeho přihlášku zašleme na SVV ČR. Dále jsme projednali návrh hlavních akcí v roce 2020. Jako příští místo setkání členů a jejich rodinných příslušníků v roce 2020 jsme odsouhlasili VZ Měřín.

V průběhu schůze byly promítnuty záběry a fotografie z účasti našich členů na vzpomínkových akcích ke dni veteránů v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.