Váleční veteráni mimo činnou službu v produktivním věku mohou požádat o Odbor pro válečné veterány MO o zabezpečení ozdravného pobytu.

 

Váleční veteráni ve starobním či invalidním důchodu mohou žádat o zabezpečení rekreace anebo lázeňské péče s příspěvkem od státu 25 000,- Kč.

Dotazy k tématu zasílejte na svvcr@seznam.cz. Odpoví vám odborník na problematiku péče VLRZ, možností a postupů při formulaci žádostí.

Vojenské zotavovny – hotely budou minimálně do 3. května 2020 uzavřeny a neposkytují služby pro veřejnost (včetně VLL Jeseník). Vybraná zařízení zajišťují pobyty pro Ministerstvo obrany ve zvláštním režimu – poskytnutí ochranné karantény. Vzhledem k zajišťování těchto pobytů, není přístup veřejnosti do areálů zotavoven povolen. Z daného důvodu nebudou pro veřejnost otevřena ani venkovní sportoviště.

Žádosti o pobyty na další období zasílat lze.