Váleční veteráni mimo činnou službu v produktivním věku mohou požádat o Odbor pro válečné veterány MO o zabezpečení ozdravného pobytu.

Dotazy k tématu zasílejte na svvcr@seznam.cz. Odpoví vám odborník na problematiku péče VLRZ, možností a postupů při formulaci žádostí.