Fakultní nemocnice v Motole pokračuje v provádění preventivních lékařských prohlídek válečných veteránů.

Prohlídky jsou  určeny pro válečné veterány, členy SVV ČR a jejich rodinné příslušníky. Podmínkou je splnění základních povinnosti člena a uhrazení ročního členského příspěvku.
Cílem preventivních prohlídek je zjistit reálný zdravotní stav a v případě potřeby navrhnout další odborné vyšetření a poskytnout válečnému veteránovi a jeho praktickému lékaři informace potřebné pro další odbornou lékařskou péči.
Rozsah a zaměření prohlídek a laboratorních vyšetření stanovil předseda SVV ČR MUDr. Pavel Budinský s týmem odborných lékařů FN v Motole s přihlédnutím k věku válečného veterána.
Prohlídky jsou prováděny v průběhu 2 dnů na pracovišti Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol. Nástup je zpravidla ve čtvrtek.

Žádosti o preventivní lékařskou prohlídku jsou zasílány volnou formou por. Jaroslavě Sotonové na adresu [email protected] , která dohodne vhodný termín a upřesní podrobnosti nástupu.

Hodnocení ze Znojma

© Lad.Sor