Podle reakcí účastníků besed lze projekt hodnotit, jako přínos pro prezentaci SVV ČR na veřejnosti a má u útvarů pozitivní ohlas. Součástí besed je vystoupení Ing. Miroslava Vyšaty, zástupce ředitelství Vojenských lázeňských a rehabilitačních zařízení a člena našeho sdružení. Ing. Vyšata uceleně informuje o benefitech, které pro válečné veterány poskytuje VLRZ a o nabídkách pro vojáky v činné službě.

Je nutné podotknout, že na úspěšném průběhu akce mají podíl všichni, kteří besedy připravovali a i ti, kteří se jich zúčastnili. Přitom nelze nevzpomenout pomoc a vstřícnost ze strany GŠ AČR. Jmenovitě NGŠ AČR Armádního generála Ing. Aleše Opatu a součinnostní pracovnici mjr. Mgr. Miroslavu Štenclovou.

A co nás čeká v nejbližším čase? Podle plánu – beseda dne 27. 6. 2019 v Olomouci u 153. ženijního praporu.

Celý text stáhnete zde:   vyhodnocení besed svv u vú 2019.docx.pdf

Zpracoval: PaedDr. Josef Pokorný, 2.místopředseda SVV R