Poprvé od války bez pozvání veřejnosti, ale možná právě díky tomu s o to větší silou a důstojností. Ve středu 24.6.2020 se v Ležákách na Chrudimsku uskutečnil pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady nacisty. Kvůli koronavirovým opatřením nebyl veřejný.
Ke Knize obětí budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.
K individuálnímu kladení květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu respektování vládních nařízení platných v den piety. Z důvodu mimořádné situace je zrušen i doprovodný program.
Bývalá kamenická osada Ležáky s 54 obyvateli sloužila za druhé světové války jako úkryt parašutistů skupiny SILVER A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna.Osud osady se naplnil 24. června 1942, kdy do Ležáků vtrhli němečtí nacisté. Všichni obyvatelé kromě dvou dětí byli zavražděni, osada vypálena a srovnána se zemí.
Pietní akce ve 14,00 hod. se zúčastnil za SVV ČR KO Pardubický kraj Ing. Alfons Tomášek.