Na den 11. listopadu 2019 naše KO SVV ČR Ústeckého kraje obdržela od VV SVV ČR pozvánku na pietní akt ke Dni válečných veteránů, který se konal v Chomutově, v parčíku u kostela sv. Barbory pod patronací pana primátora statutárního města Chomutova –
JUDr. Marka Hrabáče.
Za pomoci VV SVV ČR jsme požádali o spolupráci ředitele KVV Ústí nad Labem a před 11:00 hodinou jsme společně se zástupcem KVV vytvořili čtyřčlennou delegaci. Z naší, ústecké krajské organizace se kromě mě pietního aktu dále zúčastnili prap. Leoš Franz a rtn. Jan Kutlák.

Po úvodním přivítání pana primátora, jeho náměstků, zástupců 41. mpr Žatec, nás – jako zástupce SVV ČR –, zástupce KVV Ústí nad Labem a všech dalších přítomných předal slovo pplk. Zezulovi, který ve svém vystoupení shrnul historii a současnost „vete­rán­ského“ dění a připomněl složitost současného vývoje ve světě. Připomenul, že i me­zi občany Chomu­to­va máme novodobé hrdiny, kteří svobodě a demokracii obětovali to nejdražší – svůj život.

Podle programu jsem následně – jménem SVV ČR i ředitele KVV Ústí nad Labem poděko­val panu primátorovi.
Následoval akt kladení kytic a věnců, kterého se kromě již výše uvedených zúčastnili zástupci řady organizací, politických stran a za zvlášť potěšující považuji účast zástupců řady základních a dvou středních škol. Celé akce se též zúčastnili žáci jedné MŠ.
Po ukončení kladení věnců vyzval moderátor všechny přítomné k uctění dnešního dne minutou ticha, po níž následovala čestná salva a slavnostní akt byl zakončen českou státní hymnou v podání Hornického dechového orchestru.

Slavnostní akt a položení věnců na hrobech
št. praporčíka Davida BENEŠE a št. prapor­čí­ka Martina Marcina
zástupci 41. mpr

Poté jsme s kolegou – prap. Leošem Franzem ­– požádali o možnost zúčastnit se po­ložení věnců na hroby obou padlých veteránů příslušníky 41. mpr. Prap. Franz v minulosti se št. praporčíkem Davidem Marcinou sloužil u stejné jednotky.

2019-11-11 Chomutov

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar