Vydaný kalendář spojený dokonce s možností dodání kávového hrnku s některým portrétem je čistě pragmatickým obchodním projektem daleko za hranicí zdravého rozumu a etiky. Snaží se těžit z nádechu senzace, na pomezí zakázaného, která může být motivací pro nákup nabízeného kalendáře. Osoby, které za tímto počinem stojí, prokázaly, že nejen nemají morální zábrany, ale ani základní schopnost orientace v současném světě, který na redakční a vydavatelskou činnost klade vysoké etické nároky. Jako váleční veteráni této země, vojáci v činné službě, záloze i ve výslužbě odsuzujeme tento komerční drzý a hloupý počin.

Otevřený dopis Předsednictva SVV ČR pro jednatele firmy Danu Šůsovou, 41 let a Emericha Drtinu, 52 let