Sdružení válečných veteránů ČR dlouhodobě a pravidelně pořádá vzpomínkové akty u pietních míst a hrobů novodobých válečných veteránů, kteří položili své životy v souvislosti s plněním úkolů v zahraničních misích.
Nelze již mnoho udělat pro padlé válečné veterány. Co však je bezpochyby možné, je pečovat o pietní místa a místa posledního odpočinku válečných veteránů aby jejich činy zůstaly v lidské paměti. Naši úctu si jistě zaslouží.

Před dvaceti lety zahájila s podporou Odboru pro válečné veterány MO pořádání pietních akcí kpt. Bc. Kateřina Jindrová. Za její dlouholetou činnost   udělil Sdružení válečných veteránů ČR ředitel Odboru pro válečné veterány MO  PAMĚTNÍ PLAKETU PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY. Sdružení  se zařadilo mezi několik málo obcí, měst a ostatních subjektů, které rovněž obdržely toto ocenění. Udělení Plakety rezortem MO nás zavazuje k pokračování v této činnosti a vyzýváme ostatní spolky sdružující válečné veterány a jejich sympatizanty k obdobné činnosti.