Skupina 28 válečných veteránů, kteří nosili před 27 lety modrý baret Organizace spojených národů a dohlíželi na křehký mír mezi znesvářenými stranami na území národního parku Plitvická jezera, se ve dnech 20. – 23. září vrátila na místa svého působení.

V delegaci bývalých československých vojáků Mirových sil OSN, kterou vedl první místopředseda Sdružení válečných veteránů přijal účast také ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plukovník gšt. Eduard Stehlík, který k cestě do Chorvatska uvedl: „Myslím si, že v době, kdy vyjížděli první naše kontingenty na Balkán, tak si asi nikdo nebyl schopen uvědomit, do čeho všeho ti lidé jdou a oni si tady vedli velmi úspěšně. Lze říci, že vzorně reprezentovali naši zemi  tím jak odpovědně plnili své úkoly a tím stavěli moderní cesty naší současné armádě,“. Dodal, že jej mrzí, že v přípravě zájezdu byla opomenuta skutečnost, že spolu s veterány mohli cestovat na místa působení praporů také současní příslušníci Armády České republiky. To proto, aby na místě pochopili situaci, ve které se naší mírotvorci v oblasti Plitvických jezer nacházeli. Přiznal, že na něho osobně setkání s místními obyvateli a vyprávění očitých svědků válečného konfliktu na Balkáně velmi zapůsobilo. Byl potěšen, že se místní lidé s pietou a úctou starají o pomníky vojáků, kteří zde padli.

Nasazení Československého, později českého praporu Mírových sil OSN na území Chorvatska v rámci mise UNPROFOR ( UNCRO), sehrálo na mezinárodní platformě důležitou roli při upevňování míru. Ostatně to potvrdil i velitel 2. praporu plukovník Vojtěch Seidl, když uvedl: „ Měli jsme zcela jasný úkol při plnění mandátu OSN – zabránit vniknutí vojsk na území národního parku, odvrátit tak možnou ekologickou katastrofu v přírodní rezervaci a chránit místní obyvatelstvo.“ Přiznal, že čeští vojáci také přiložili svou ruku k dílu při opravách chodníků, které vedou kolem jezer. Dokonce potvrdil, že na opravu těchto stezek vyčlenilo UNESCO potřebné peníze a ženisté používali velmi kvalitní kaštanové dřevo.

Cestě na samotná Plitvická jezera ale předcházelo setkání v Zagrebu s chorvatskými veterány. V hlavním městě českou delegaci přivítali zástupce z chorvatského ministerstva obrany Ivan Kozlica a český velvyslanec v Chorvatsku Vladimír Zavázal. Na neformálním setkání české hosty uvítal v domě veteránů jejich nejvyšší představitel generál Zvonko Sesar, který českým válečným veteránům poděkoval, že položili smuteční věnce u pomníku chorvatských hrdinů a poklonili se památce prvního prezidenta Chorvatské republiky Franja Tudžmana. Zároveň podtrhl úlohu mírové mise OSN. „Pomohli jste nastolit demokratickou cestu současnému Chorvatsku a na to my nikdy nezapomeneme,“  řekl při setkání s českými veterány generál Sesar.

V následujících dvou dnech zavítala delegace do míst působení jednotlivých rot v okolí Plitvických jezer a příslušníci modrých baretů vzdali čest položením smutečních věnců a květin k pomníkům padlých  kolegů.

Velmi silně na mnohé zapůsobila osobní setkání s ještě žijícími pamětníky občanské války. Během dvou dnů se také odehrálo několik silných příběhů, mezi které lze zařadit osobní vzpomínání bývalého velitele 1. roty, dnes plukovníka  Pavla Jiráčka, který s bývalým velitelem 2. praporu Vojtěchem Seidlem účastníkům zájezdu barvitě líčili nevšední zážitky, které přinášelo každodenní plnění úkolů plynoucích z mandátu OSN. Svůj příběh psal také praporčík Jano Ravasz, který v uniformě s modrým baretem spěchal několik kilometrů pěšky k rodině, které čeští vojáci pomáhali v době válečného konfliktu, aby jim předal drobné dárky. Cestu na samotu po dvaceti šesti letech hledal jen obtížně, ale nvzdával se a několik příbuzných z domu na samotě se mu najít podařilo.

Popisek pod fota:   Také díky českým vojákům se dnes kolem Plitvických jezer mohou procházet davy turistů a obdivovat jejich krásu. Za letošní rok už jezera navštívilo více než 2 milióny lidí z celého světa.

Miroslav Šindelář

Fotoalbum Plitvická jezera zobrazíte kliknutím na fotografie níže:

 

Po otevření fotografie použijte pro prohlížení (přechod mezi fotografiemi) použijte na klávesnici šipky doprava či doleva. Kliknutím do prostoru mimo obrázek fotogalerii zavřete.

23. 9. 2019 Plitvická Jezera

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar