Fakultní nemocnice v Motole je zdravotnickým zařízením, které poskytuje ústavní i ambulantní zdravotní služby a základní, specializovanou a zvlášť specializovanou péči. Zdravotní péči poskytuje v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Fakultní nemocnice si hluboce váží válečných veteránů, oceňuje jejich nezpochybnitelné zásluhy a celkový přínos pro Českou republiku a příští generace. Fakultní nemocnice v Motole má zájem poskytovat komplexní zdravotní služby a péči ve svém zdravotnickém zařízení a tím usnadnit válečným veteránům přístup ke zdravotní péči na jednom místě s ohledem na individuální potřeby této cílové skupiny.

Od prosince roku 2013 jsou v běhu dvoudenní (čtvrtek a pátek) preventivní zdravotní prohlídky válečných veteránů ve Fakultní nemocnici v Motole. Preventivní prohlídka je nabízena ve stejném rozsahu také pro manželky (přítelkyně).

Prohlídky ročně absolvuje 40 veteránů. Prohlídky organizačně zajišťuje Jarmila Sotonová, [email protected] Zájemci z řad řádných členů  SVV ČR mohou zaslat e-mail, uveďte telefonní číslo a Jarmila vám zavolá zpět.