Načítám Akce
akce již proběhla.

Místo: DAP Praha

Program:
a) Příprava zasedání RV
b) Příprava Sněmu 2021, rozdělení úkolů výkonnému výboru SVV ČR
c) Projednání pokynů pro KO SVV ČR ke konání členských schůzí před volebním
Sněmem SVV ČR v roce 2021

Zasedání Výkonného výboru a Republikového výboru v roce 2019 – 2021