Načítám Akce

Dovolte, abych Vás jménem kamarádů a bývalých příslušníků mírové mise OSN pozval na právě připravovanou vzpomínkovou akci při příležitosti 26. výročí tragického úmrtí ppor. i. m. Petra Valeše a ppor. i. m. Luďka Zemana. Tito dva vojáci zahynuli jako příslušníci české armády při plnění svých povinností v zahraniční misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Vzpomínkovou akci organizujeme společně s orgány místní samosprávy a KVV Brno. Tato akce se uskuteční dne 31. července 2020 od 10:00 hodin v Hodoníně, kde je pochován ppor. i. m. Luděk Zeman. Pořádání této vzpomínkové akce je iniciované spolubojovníky – kamarády, kteří společně s Petrem Valešem a Luďkem Zemanem plnili úkoly na pozorovacím stanovišti Tango 23 – Repetitor.

Od této tragické události, která se stala v roce 1995, se každoročně scházíme, abychom uctili památku našich dvou spolubojovníků a kamarádů. Tento rok se sejdeme již po dvacáté páté a Vaše účast na této vzpomínkové akci by byla pro nás všechny velkou ctí.

S úctou k Vám kpt. PaedDr. Jaroslav Kabele