Vážení kolegovia, spolubojovníci,
so smútkom oznamujem, že nás navždy opustil náš spolubojovník zo Zálivu plk. Lančarič. Nech odpočíva v pokoji.
plk. gšt. v.v. Ján Kurucz
www.mosr.sk

Plk. v.v. Ing Ivan Lančarič byl příslušníkem Československého samostatného protichemického praporu, který byl zasazen do bojů v Perském zálivu v roce 1990 – 1991 ve funkci velitel chemické laboratoře.
Na kolegu s úctou vzpomíná plk. Ing. Jan Való – velitel,
plk. Ing. Vladimír Braun, pplk. Ing. Ladislav Sornas, pplk. Ing. Luboš Šmehlík, pplk. Ing. Jan Josef a mnozí další příslušníci praporu.
Čest jeho památce.    Kondolence rodině.                        Parte Ivan Lančarič
Tuto kytici jsme položili Ivanovi Lančaričovi. Mám info, že na pohřbu bylo tolik lidí, že to Prievidza nepamatuje. V kondolenci byla i věta, že Sdružení válečných veteránů České republiky na Ivana vzpomínají a přejí mu odpočinek v pokoji. Luboš Šmehlík
______