Oslava proběhla v 11.00 hod. formou nástupu příslušníků ozbrojených sil České republiky před památníkem. Na slavnostním nástupu, jako zástupci AČR byli přítomni ministr obrany ČR a NGŠ AČR. Po slavnostním aktu, kde byly předneseny projevy, byl položen věnec k poctě padlých a proveden slavnostní pochod, se pozvaní přesunuli do budovy ke krátkému občerstvení.

Pozitivním na akci bylo, že se po slavnostním přípitku, předneseném MO panem Metnarem, bylo možné v krátkosti obrátit na přítomné funkcionáře MO a GŠ v rámci standardní neformální diskuze. Domníváme se, že i tato akce přispěla k pozitivní prezentaci sounáležitosti novodobých válečných veteránů k AČR, za co účastníkům a organizátorům děkujeme.

Za SVV ČR se akce zúčastnili novodobí váleční veteráni z KO Praha, KO Liberec, KO Hradec králové, KO Středočeského kraje, KO Plzeň a za představenstvo SVV ČR 2. místopředseda.

1. Masová komunikace a sociální sítě – Pavel Kotyza

Napsal: J.Pokorný