Časopis Centurion vydává válečný veterán, člen SVV ČR, náš kolega a kamarád. Přinesl na ukázku deset čísel. Mám vypěstovanou negativní zkušenost s novinami, časopisy, televizí, rádiem. Nevěřím ničemu, co sám nenapíši….Ale Centurion mě překvapil. Výhoda je, že obsahuje hodně fotografií. Rychle se čte. Článek o Vlasovcích není černobílý, ale na pomník to opravdu není. Pojednání o Ludvíku Svobodovi také není černobílé, ale na pomník to je. Má vůbec armádní generál Ludvík Svoboda někde pomník? Zeptejte se dětí, zda znají jeho jméno.

Zde na dvě kliknutí najdete CENTURION

2020 TITULNÍ STRANY CENTURION              2 2020 VÁLKA V ZÁLIVU