V příštím roce uplyne už 30 let od doby, kdy byli z Prahy vysílání důstojníci – vojenští pozorovatelé do Iráku a z Českého Krumlova první vojáci do zahraniční mise na neklidný Balkán.

Byli to vojenští pozorovatelé a vojáci mise UNPROFOR, kteří tehdejší československé armádě otevírali dveře na pomyslné cestě mezi členské státy Severoatlantické aliance.

Proto na duben, příštího roku připravujeme vydání publikace i výrobu dokumentárního filmu, které nelehkou službu Modrých baretů budou přibližovat. Chceme v nich zmapovat nejen historickou část působení v zahraničních misích, ale i historii slavnostních nástupů v Českém Krumlově.

Celý článek  Blíží se 30. výročí vyslání do zahraničních misí

Nejdůležitější:
Chceme vás tímto vyzvat, abyste přispěli se svou troškou do mlýna a přišli s nápady, jak toto výročí v příštím roce, co nejdůstojněji oslavit. Uvítáme především historické fotografie z jednotlivých nástupů v Českém Krumlově, či z mise, které chceme použít i na výrobu přenosných poutačů. 

Ke spolupráci s Miroslavem Šindelářem [email protected] se přihlásil: klikni

Rok 2019 – Přinesení Bojového praporu Základny Mírových sil OSN                    Minuta ticha – vzpomínka na padlé