V příštím roce uplyne už 30 let od doby, kdy byli z Prahy vysílání důstojníci – vojenští pozorovatelé do Iráku a z Českého Krumlova první vojáci do zahraniční mise na neklidný Balkán.

Byli to vojenští pozorovatelé a vojáci mise UNPROFOR, kteří tehdejší československé armádě otevírali dveře na pomyslné cestě mezi členské státy Severoatlantické aliance.

Proto na duben, příštího roku připravujeme vydání publikace i výrobu dokumentárního filmu, které nelehkou službu Modrých baretů budou přibližovat. Chceme v nich zmapovat nejen historickou část působení v zahraničních misích, ale i historii slavnostních nástupů v Českém Krumlově.

Celý článek  Blíží se 30. výročí vyslání do zahraničních misí

Navrhněte prosím, jak toto výročí oslavit. Uvítáme také historické fotografie z jednotlivých nástupů v Českém Krumlově, z mise. Použijeme je do publikace a  na výrobu přenosných poutačů. 

Fotografie a návrhy zašlete M.Šindelářovi – [email protected]

Rok 2019 – Přinesení Bojového praporu Základny Mírových sil OSN                    Minuta ticha – vzpomínka na padlé