V letošním roce si připomínáme 70 let od vzniku samostatné služby PHM v armádě. Při této příležitosti členové sekce příslušníků služby PHM –  Sdružení válečných veteránů ČR, kteří plnili úkoly služby PHM v zahraničních misích, zabezpečili výrobu pamětního odznaku – medaile. Doporučíme udělení pamětního odznaku většině válečných veteránů „péhámáků“. Odznak udělí náčelník sekce logistiky GŠ AČR.
Příslušníky služby PHM zahraničních misí, prosíme o zaslání kontaktních údajů: hodnost, jméno, příjmení, e-mail, telefon, číslo člena SVV ČR
na mail: cimermanr@seznam.cz

Nejde o cvičení. Čet. Erhard Štrba doplňuje nádrže při postupu na Kuweit City v Operaci Desert Storm, únor 1991.