9.března 1991 velení Československého protichemického praporu se přesouvalo z táboru 05 přes hraniční čáru na území Kuvajtu. Obsadili jsme část opuštěných kasáren severozápadně od hlavního města. Budovy nebyly ani tolik poškozené boji, jako rabováním a ničením iráckých vojsk…

24. Kuvajt – tábor v kasárnách