SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

 

Vážení kolegové dovolte, abych vás jménem Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje co nejsrdečněji pozval na již tradiční „Setkání Modrých baretů,“které je letos zvlášť významné, neboť si připomínáme 25. let od ukončení mírové mise OSN.

 

Akce je pořádána pro všechny válečné veterány a jejich doprovod (rodinné příslušníky).

 

dne 19. 9. 2020

09:00 - 10:00 Prezentace na akci na 2 nádvoří krumlovského zámku

10:00 Slavnostní nástup účastníků setkání na 2. nádvoří

Slavnostní ceremoniál, proslovy hostů

Předání pamětních medailí válečným veteránů

11:30 Výstup na zámeckou věž a vynesení věnce na věž, zapsání do kroniky

12:30 Odjezd autobusu na prohlídku bývalých kasáren

13:20 Odjezd autobusu do VLS Olšina a slavnostní oběd

15:00 Odjezd autobusu na rozhlednu Knížecí stolec

16:30 - 24:00 Do unavení volná zábava, k tanci a poslechu hraje hudba Bobál

 

dne 20. 9. 2020

08: - 10:00 Snídaně

 

V průběhu Slavnostního ceremoniálu bude předán válečným veteránům Pamětní odznak k 25. výročí ukončení mise OSN na Balkáně (těm, kteří si jej objednají, viz přihláška na akci).

 

Pamětní odznak je určen pro všechny členy SVV ČR k připomenutí misí OSN.

 

Účastnický poplatek (pokyny k úhradě naleznete, viz níže a také v přihlášce)

 

100,- Kč pro člena SVV

100,- Kč pro doprovod člena SVV

200,- Kč pro válečného veterána - nečlena SVV ČR a ostatní osoby

Účastnický poplatek má evidenční charakter. Pokryje část nákladů na zaplacení odznaku - placky k rozlišení pozvaných veteránů a nákladů na oběd. Rozlišovací placka umožní čerpat 10% slevu v Bistru, občerstvení na I. nádvoří zámku.

 

Mimořádný příspěvek na výrobu

Pamětního odznaku "25. výročí mise UNPROFOR" - 320,- Kč

 

Ubytování - nocleh:

Zajistí si každý účastník individuálně na VLS Olšina, Cenu ubytování hradí zájemce na místě.

Kontakty a ceník naleznete zde.

 

Platební údaje:

Zaslání přihlášky a úhradu účastnického poplatku a příspěvku na výrobu pamětního odznaku prosím odešli nejpozději do 31. srpna 2020 na účet 1815627001/5500, variabilní symbol 00325, specifický symbol 0919

 

Pokud se chceš zúčastnit a máš zájem o pamětní odznak, přihlas se tabulkou, kterou co nejdříve odešli na e-mail: vojtechplesnik@seznam.cz.

 

     pplk. v.v. Ing. Vojtěch Plesník

předseda Krajské organizace SVV ČR

             Jihočeského kraje

 

Telefon pro dotazy: 728 767 391 (v době 15.00 – 22.00 hod.)