Cílem sdružení je řešit pracovní, zdravotní a společenské otázky, které se týkají válečných veteránů.

SVV ČR spolupracuje se orgány státu, orgány Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR a orgány samosprávy na vytváření příznivého společenského klimatu k řešení problémů válečných veteránů i problémů, kterým čelí jednotliví členové organizace.

Členem SVV ČR může být pouze válečný veterán, který podá přihlášku a je přijat za člena v souladu se stanovami organizace.

Sdružení válečných veteránů ČR je samostatná nestátní, nezisková organizace výhradně válečných veteránů a je členem Světové federace válečných veteránů se sídlem v Paříži.

Přihláška za člena SVV ČR (XLSX, 73 kB)