Jdi na obsah Jdi na menu

Střelecká soutěž MEMORIÁL PPOR. PETRA ŠIMONKY - VII.ročník

      Dne 25. dubna 2014 se na střelnici v Semilech konal VII. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky – střelecké soutěže ve střelbě z pistole vz. 82 a samopalu Sa vz. 58 o putovní pohár Sdružení válečných veteránů Libereckého kraje. Akci zorganizovala Liberecká krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci s SVZ ČR, s 31.plukem rchbo Liberec, Krajským vojenským velitelstvím Liberec a jednotou ČsOL Jablonec nad Nisou.

     Tento memoriál každoročně pořádají váleční veteráni s cílem připomenout si účast našich vojáků v zahraničních mírových misích a vojenských operacích a nezapomínat na ty, kteří v nich položili své životy. Ppor. Petr Šimonka byl první voják, který se z takovéto zahraniční mise nevrátil – z války v Perském zálivu v r. 1991. Memoriál zahájil předseda Liberecké krajské organizace SVV ČR pplk. v zál. Ing. Karel Krátký, který v úvodu přivítal významné hosty z řad představitelů orgánů státní správy a místní samosprávy a různých společenských a zájmových organizací, mnozí z nich se zapojili i jako aktivní účastníci ve střelecké soutěži:

- primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl
- místostarostka města Semily p. Lena Mlejnková
- ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec plk. Ing. Josef Kulovaný
- NŠ 31.pluku rchbo Liberec pplk. Ing. Karel Navrátil
- předseda Svazu vojáků v záloze ČR plk. vz. Ing. Svatopluk Senevič
- předseda Svazu branně-technických sportů ČR p. Antonín Cibulka
- vrchní komisařka odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP Libereckého kraje kpt. Bc. Dagmar Jirousková
- předseda Okresního kolegia AVZO Cheb p. Miroslav Véber
 

     VII. ročníku této oblíbené akce se zúčastnil rekordní počet soutěžících (ještě větší než v předchozích ročnících, kdy měl nad akcí záštitu hejtman Libereckého kraje) - celkem 174 střílejících (58 tříčlenných družstev) z řad válečných veteránů, vojáků v činné službě, vojáků v záloze, aktivních záloh, policie ČR, městské policie, příslušníků vězeňské služby, hasičského záchranného sboru, klubů vojenské historie, klubů vojáků v záloze, střeleckých klubů, SSK, AVZO, SBTS, jednot ČsOL, orgánů st. správy a samosprávy, sponzorů,...

     Soutěž ve střelbě z pistole Pi-vz. 82 a samopalu Sa-vz. 58 byla, tak jako v předcházejících ročnících, organizována ve třech střeleckých kategoriích:

Kategorie A – váleční veteráni (držitelé osvědčení válečného veterána dle zák. č. 170/2002 Sb.,)
Kategorie B – ozbrojené složky, střelecké kluby
Kategorie C – civilní složky.
 

     V kategorii „A“ (váleční veteráni) nezaváhalo družstvo „Váleční veteráni Liberec-1“ ve složení pplk. vz. Ing. Karel Krátký, pplk. vz. Ing. Oldřich Přecechtěl a pplk. vz. Ing. Jaroslav Procházka a obhájilo se ziskem 800 bodů loňské vítězství v kategorii „A“ a opět si odvezlo putovní pohár Sdružení válečných veteránů ČR. Současně se stalo také celkovým absolutním vítězem s nástřelem o 2 body lepším než druhé SSK Příbram. Nejlepším střelcem v jednotlivcích v kategorii „A“ byl pplk. vz. Ing. Oldřich Přecechtěl se ziskem 276 bodů. Nejlepším jednotlivcem v celkovém absolutním hodnocení se stal Jiří Míchal z družstva Svazu vojáků v záloze ČR-2 se ziskem 279 bodů. Podrobné informace o dosažených výsledcích jsou uvedeny ve výsledkové listině.

     Závěrečné vyhodnocení této celodenní akce se uskutečnilo v GOLF Centru Semily, kde nejlepší družstva a jednotlivci v jednotlivých kategoriích a také celkově obdrželi zasloužené poháry, medaile, diplomy a hodnotné věcné ceny, které předávali organizátoři akce společně s místostarostkou města Semily p. Lenou Mlejnkovou, předsedou Svazu vojáků v záloze ČR plk. vz. Ing. Svatoplukem Senevičem a NŠ 31.pluku rchbo pplk. Ing. Karlem Navrátilem. Celkem bylo předáno 51 diplomů, medailí, věcných cen, ... Až do samého závěru této akce provázela všechny přítomné výborná nálada, neboť kromě dojmů z dosažených střeleckých výsledků bylo na nich také patrné, že dokázali využít této nevšední možnosti setkání zajímavých lidí z různých profesních a zájmových skupin, které však spojují společné zájmy.  

Pro zájemce připojujeme výsledkovou listinu: ZDE KLIKNI      

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář