Jdi na obsah Jdi na menu

SNĚM SVV ČR 2017

8. 4. 2017

Jednání sněmu bylo zahájeno v 10:30 slavnostní části, která byla věnována především vyhodnocení šestiletého úsilí za zrušení zdanění výsluhových příspěvků. Přítomné delegáty seznámil koordinátor odborné komise "Výsluhy versus právní stát" Ing. Sornas s činností komise, průběhem celého martyria soudních sporů završené petiční akcí proti danění výsluh. Jeho informace doplnil Mgr. Ing. Miroslav Pechát podrobnostmi z pohledu právníka a veterán Jiří Szentkirályi přidal informaci o svých zkušenostech z jednání soudů. V závěru promluvil státní tajemník Ing. Petr Vančura, který popřel kolující fámy o připravovaných změnách týkajících se výsluhových příspěvků a ujistil přítomné, že žádná změna není v plánu. 

V závěru slavnostní části byly předány dary dobročinným organizacím podle závěrečného rozpočtu vypracovaného odbornou komisí "VxPS". Částku 20 900,-Kč převzala paní Kristina Faklová, zástupkyně organizace "Krása pomoci o.p.s.", pečující o seniory. Za spolek "Akord z.s.", pečující o děti postižené kombinovanými vadami, převzala dar ve výši 35 300,- jeho ředitelka Mgr. Irena Dušková. Ředitelka společnosti "Život dětem, o.p.s." Mgr. Mária Křepelková, převzala pro postižené děti dar ve výši 36 800,-Kč. Pro děti žijící bez střeva převzal předseda spolku "Život bez střeva z.s." Bc. Aleš Svoboda dar ve výši 35 000,- Kč. Za "Nadaci policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni" převzal dar ve výši 45 000,- Kč její předseda PhDr. Vladimír Šutera CSc.

Po pauze následovala pracovní část sněmu. Předseda přednesl Zprávu o činnosti, stavu členské základny a hospodaření v uplynulém období. Po zprávě následoval hlavní bod sněmu, jímž byly nové Stanovy SVV ČR. Po projednání plánu do konce letošního roku a pokynech k plánu na rok 2018 následovala vystoupení jednotlivých krajů o jejich činnosti. Po diskusi předseda Sněm SVV ČR 2017 ukončil. Zde v příloze najdete USNESENÍ SNĚMU SVV ČR 2017