Jdi na obsah Jdi na menu

INFORMACE PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY - DŮCHODCE

23. 3. 2016

Dotázali jsme se na Odboru pro válečné veterány, jaké výhody a benefity pro důchodce-veterány lze od ministerstva obrany získat.

Zejména jsme chtěli vědět, jaké jsou možnosti úhrady kulturních a sportovních akcí, úhrady (podílu na úhradě) závodního stravování a možného příspěvku na občerstvení při jednání klubu vojenských důchodců.

A také jaký je obvyklý postup při podání žádosti o výše uvedené benefity a zejména stávající úhrady v Kč u jednotlivých příspěvků.

Zde přinášíme odpověď:

Vojenští důchodci, kteří můžou čerpat příspěvky z FKSP mají možnost žádat každý rok pouze jeden z nabízených příspěvků:

  1. příspěvek na rekreaci -  může čerpat jednou za dva roky 4000,- nebo každý rok 2000,- (bere se vždy součet částek příspěvku na rekreaci v daném a předcházejícím roce, který nesmí přesáhnout 4000,- Kč)

  2. příspěvek na stravu - celkem 200 obědů v roce ve stravovacím zařízení AČR, které stravuje VD (příspěvek FKSP 18,- Kč/oběd), přičemž výše příspěvku může být pohyblivá

  3. příspěvek na kulturu nebo sport do výše 2000,-

Pokud je vojenský důchodce, který může čerpat příspěvky FKSP zároveň válečný veterán, zpravidla čerpá příspěvky na rekreaci od válečných veteránů a u nás již příspěvek nemůže žádat. Může ale žádat o stravu a kulturu.

Všechny příspěvky se poskytují nepeněžní formou - na základě podané žádosti na našich tiskopisech, které jsou k dispozici na našich stránkách www.veterani.army.cz a naše oddělení službu uhradí fakturou. Na žádosti je nutné uvést všechny požadované  údaje a podat ji ve stanovené lhůtě, která je uvedena na zadní straně žádosti. Postup při podávání žádostí je rovněž k dispozici na našich stránkách.

 Možné příspěvky na občerstvení při jednání klubu vojenských důchodců Vám zodpovědně osvětlí pan Ing. Stanislav Burian, který má kluby na starosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jana Mičková

Dále upozorňuji na možnost požádat ČD o vystavení průkazu na slevu jízdného pro osoby pobírající důchod (sleva 25%)